สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาการปฐมวัย
Typography

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 มีซุ้มกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และของที่ระลึกมากมาย

1

 

 

4

2

 

5