กิจกรรมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้ง ที่ 42

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography


                 กิจกรรมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้ง ที่ 42 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

2

3

คลิกชมภาพกิจกรรม