งานประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

 งานประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1

2

3

4

5

คลิกชมภาพบรรยากาศทั้งหมด