นิทรรศการโครงการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดนิทรรศการโครงการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมคณาจารและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7

 

8

 

9

 

10

 

1112

คลิกชมภาพกิจกรรม