น้อมวันทาบูชาครู ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

5
     คณะครุศาสตร์ จัดงาน น้อมวันทาบูชาครู ประจำปี 2561 โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. - 14.00 น. ณ ลานห้องโถงอาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม