งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

 14

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ป่าพุทธยาน

คลิกชมภาพกิจกรรม