กิจกรรมเครือข่ายจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

16
คณะครุศาสตร์ร่วมกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" วันพุท ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม