โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 คณะครุศาสตร์ "ปลูกจิตวิญญาณครูสู่ต้นกล้ากาเสลา 2561"

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

10
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 คณะครุศาสตร์ "ปลูกจิตวิญญาณครูสู่ต้นกล้ากาเสลา 2561" 23 - 24 กรกฎาคม 2561

คลิกชมภาพบรรยากาศ