คณะครุศาสตร์ ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

 คณะครุศาสตร์ ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

    3
       คณะครุศาสตร์ ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร การผลิตและการพัฒนาครู 5 ปี ระหว่างผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และบุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ