คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ 16 สาขาวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับตรงอิสระ รายละเอียดตามแนบนี้ CLICK << อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

สมัครทางไปรษณีย์             วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 >> CLICK >> สมัครออนไลน์
สมัครด้วยตนเอง                  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561