เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

 

11

                     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในสาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 23 คน

                    สมัครทางเว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2561  *หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 02-0395591-5 ในวันเวลาราชการ *หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.