ประกาศขยายเวลาการสั่งจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558-2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

ประกาศขยายเวลาการสั่งจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558-2559

             สั่งจองชุดครุยผ่านระบบออนไลน์ http://sab.lru.ac.th/reserve/index.php ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2561 สั่งจองชุดครุยผ่านระบบออนไลน์ http://sab.lru.ac.th/reserve/index.php ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2561 *บัณฑิตปริญญาตรี ค่าเช่าซื้อชุดครุย 2,500 บาท *บัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก ค่าตัดชุดครุย 3,000 บาท**หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ โทร. 042-808-000 ต่อ 51151