พิธีสักการะพระพุทธยานและศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

พิธีสักการะพระพุทธยานและศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดพิธีสักการะพระพุทธยานและศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ เข้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพิธี ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ พุทธยาน (พระใหญ่) ศาลพระภูหน้าอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และศาลพระภูมิหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ