อบรม เตรียมความพร้อมสู่...การเป็นครูท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดอบรม เตรียมความพร้อมสู่...การเป็นครูท้องถิ่น

4
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดอบรม เตรียมความพร้อมสู่...การเป็นครูท้องถิ่น ชั้นปีที่1 - 4 วันพฤหัสบดีที่ 21,22,25,26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
คลิกชมภาพบรรยากาศ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
คลิกชมภาพบรรยากาศ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
คลิกชมภาพบรรยากาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2560