คณะครุศาสตร์จัดโครงการ"อุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ำท่วม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ"อุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ำท่วม"

2
                คณะครุศาสตร์จัดโครงการ"อุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ำท่วม" โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. เพื่อฟื้นฟูวัดและสถานที่สำคัญใน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งที่ผ่านมา มีนักศึกษาสมัครเข้าเป็นจิตอาสา วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ วัดโพธิ์ชัย 

คลิกชมภาพกิจกรรม