การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 

7

                   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                                                                                                                               คลิกชมภาพบรรยากาศ