คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรม "ต้นไม้ของพ่อ"

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

ชุมนุมครูเลยอาสาทำดีร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรม "ต้นไม้ของพ่อ"

6

                   ชุมนุมครูเลยอาสาทำดีร่วมกับฝ่ายพัมนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรม "ต้นไม้ของพ่อ" โดยคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ร่วมเขียนปณิธานความดี สานต่อความดีที่พ่อทำ วันพูธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม อเนกประสงค์ ตึก 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                                                                                                           คลิกชมภาพบรรยากาศ