น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography


        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธี วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Untitled4
คลิกชมภาพ