โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสัมนา อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled2

คลิกชมภาพบรรยากาศ