งานประกวดบุรุษ-ธิดา ม่วงแสด 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

งานประกวดบุรุษ-ธิดา ม่วงแสด 2560

งานประกวดบุรุษ-ธิดา ม่วงแสด 2560 EDU LRU Freshy boys and girls 2017 จัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
Untitled12
คลิกชมภาพบรรยากาศ