โครงการครุศาสตร์ใส่ใจสุขภาพต้านยาเสพติด(ชาเลนเดย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการครุศาสตร์ใส่ใจสุขภาพต้านยาเสพติด(ชาเลนเดย์)

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการครุศาสตร์ใส่ใจสุขภาพต้านยาเสพติด(ชาเลนเดย์) โดย ดร.ณัฐกาญจน์ อนันทราวัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Untitled4

คลิกชมภาพบรรยากาศ