คณะครุศาสตร์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจำนวน 1,200 ดอก จากผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ปัทมา สิงหนุต หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา นางนางเสาวภา ไชยวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งสืบเนื่องมาจากการดำเนินโครงการครุศาสตร์จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560

Untitled10

Untitled9