ครุศาสตร์น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ จัดงาน "ครุศาสตร์น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560"

     คณะครุศาสตร์ จัดงาน "ครุศาสตร์น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และอนุรักษ์สืบสานพิธีไหว้ครูแบบโบราณ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ลานห้องโถง อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled7
คลิกชมภาพบรรยากาศ