การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled2

คลิกชมภาพบรรยากาศ