โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้ระบบเว็บไซน์เพื่อไห้แต่ละสาขาวิชา

 

เพื่อสามารถโพสข่าวประชาสัมพันธ์ประจำของแต่ละสาขาได้ โดยมี อ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล และ นายตะวัน ราชพัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ฯ ห้อง 23201 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม