โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธี โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

                        ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธี โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
คณะครุสาสตร์ จักโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู่บริหารและคณาจารย์มีร่วมในพิธีเพื่อต้อนรับนักศึกษาไหม่ วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled26

คลิกชมภาพบรรยากาศ