งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานถวายเทียนพรรษาวัดถํ้าพยานาค ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 07.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดถ้ำพญานาค ตำบลเมือง อำเภอเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาโดย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นำถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธษนพิธีผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร

Untitled25

คลิกชมภาพบรรยากาศ