โครงการ เสวนาทางการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ เสวนาทางการวิชาการ
                                  หัวข้อ…เจาะลึกเส้นทางก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. โดยมี คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ เป็นประธานเปิดงานนพิธี วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 เวลา 9.00น-16.00น.
Untitled16
คลิกชมภาพกิจกรรม