การปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

      คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการ การปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

                                                                   คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการ การปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 11 พฤศภาคม 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled12

คลิกชิมภาพบรรยากาศ