โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงการนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography
      คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงการนต์

      คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงการนต์ - กีฬากาเสลาเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
โดยท่านคณะบดีคณะครุศาสตร์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี 
วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled6

คลิกชมภาพบรรยากาศ