อบรมเชิงปฏบัติการ "ทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

                           คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการอบรมเชิงปฏบัติการ "ทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

 

                          คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการอบรมเชิงปฏบัติการ "ทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"
โดย ดร.วชิราภรณ๋์ สังข์ทอง เป็นวิทยากรในการสอน
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องโถงอาคารเรียน 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ  

Untitled5