การแสดงพิธีเปิด ในงาน Re-Opening

สาขาวิชานาฏศิลป์
Typography

 

สาขาวิชานาฏศิลป์จัดการแสดงพิธีเปิด ในงาน Re-Opening

          สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้จัดการแสดงในพิธีเปืด ในงานRe-Opening ในชุดฟ้อนเอิ้นขวัญ  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  ณ  โรงแรงเลยพาเลซ  โดยท่านผู็ว่าราชการจังหวัดเลย นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

21038131 10155662325879878 703348201 o