อบรมนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ (พัฒนาศักยภาพนักศึกษา)

สาขาวิชานาฏศิลป์
Typography

      สาขาศิลปศึกษา  แขนงนาฏศิลป์ มีหน้าที่สร้างและหล่อหลอมให้นักศึกษาในแขนงได้รับความรู้ในด้านการแสดงทุกด้าน

การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านนี้เป็นศาสตร์ที่มีการปฏิบัติมาเกี่ยวเนื่องด้วย จำเป็นต้องใช้ทักษะที่มีความหลากหลาย  โดยจัดนำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น ฉาก แสง สี เสียง การแต่งหน้า อุปกรณ์การแสดง การบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงได้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ  เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในตัวนักนักศึกษา

        ทั้งนี้ในสาขาวิชาได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในหลายๆที่ด้วยกัน เช่น โรงละครเฉลิมกรุง  การจัดและสร้างฉากรวมถึงการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องแต่งการจากทิฟฟานี่โชว์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 

 

20613940 10155601531814878 692504732 n

20623840 10155601532049878 1531942382 n

 

20562664 10155601531834878 233760077 n

 

20561909 10155601532024878 131434276 n

20614450 10155601531919878 876752313 n

20527324 10155601531894878 206542449 n

 

 

 20707653 1699448310111486 1268732203 n

 

20731501 1699448300111487 2071561699 n

 

20706445 1699449180111399 1835786570 n

 

20668513 1699448350111482 284031461 n