ดนตรีศึกษาส่งใจ น้ำตาไหลไปน้ำใจไหลมา ลาวไทยไม่ทิ้งกัน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Typography

 

ด้วยเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย ที่เกิดขึ้นที่ สปป.ลาว ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จึงเกิดโครงการน้ำตาไหลไปน้ำใจไหลมา ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มศิลปินนักดนตรีจิตอาสา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี นครสวรรค์ มหาสารคาม หาดใหญ่ สงขลา เลย สุโขทัย โดยได้จัดเล่นดนตรีเพื่อหารายได้ การบริจาคด้านคุณทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งความห่วงใย กำลังใจให้กันและกัน ด้วยบทเพลงและเสียงดนตรี  

 

ติดตามกิจกรรมได้ที่ 

facebook : น้ำตาไหลไป น้ำใจไหลมา ลาวไทย ไม่ทิ้งกัน จังหวัดเลย

357580

357582

357589

1725217250