ดนตรีศึกษาปฐมนิเทศ ต้อนรับเปิดเทอม ปี61

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Typography

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เทอม1 

เริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่นี้ ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษาได้มีการปฐมนินักศึกษาโดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้ให้แนวคิดแนวทางการเรียนรู้่ พร้องช่องทางการแนะแนวให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการใช้ชัวิตในรั่วมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ซึ่งการพบปฐมนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น  received 220819318601719received 250788235540893received 260964948050546received 289066064976149received 786003204934406received 1626657757445280received 1823046797738287received 1864415540307380received 2168267313456843