กิจกรรมพิธีเทียนและรับมอบเสื้อกาวน์ สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี
Typography

               ในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมจัดพิธีเทียน ซึ่งเป็นพิธีที่เสริมพลังทางใจให้กับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2560 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา รุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อนกับเพื่อนในสาขาวิชาเคมี และปลูกฝังให้เกิดความรู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังมีการรับมอบเสื้อกาวน์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทำปฏิบัติการทางเคมีทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง

คณาจารย์ในสาขาวิชาเคมี

1

 

อ. วิมลนันท์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

 

ภาพกิจกรรมในงานพิธีเทียนและรับมอบเสื้อกาวน์