ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของสาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี
Typography

      ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16 17 18 สิงหาคม 2560 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้จัดทำ แก้วตารางธาตุ เพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี ในการนี้ทางสาขาวิชาเคมีขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชมได้ในบูธของสาขาวิชาเคมี อาคารตึกแฉก  

** ตัวอย่างของแก้วตารางธาตุ (รูปทรงของแก้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม)