แนะแนวการเรียนศิลปศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษา
Typography

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

 

15 n

20264780 1952902898255430 8145967584490506378 n

28 n