ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา 2560

สาขาวิชาศิลปศึกษา
Typography

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา 2560ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา 2560

พบกันระหว่างนักศึกษาใหม่และศิษฐ์เก่าที่มาแนะแนวการศึกษาให้กับรุ่นน้อง20264780 1952902898255430 8145967584490506378 n