นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ

สาขาวิชาภาษาไทย
Typography

นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ

สาขาวิชาภาษาไทยรวมใจเป็นหนึ่งไหว้ครู

       สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม "นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ 21271221 488332704864223 4377866123440183141 n21231098 488329968197830 3479057619445681140 n21245257 868493769985602 80749289 n

21150208 488329994864494 4955314057520464060 n