ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาไทย ๖๐

สาขาวิชาภาษาไทย
Typography

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ครุศาสตร์-ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย

งานปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่ของสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝน พรั่งพร้อมไปด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี


20374666 10207318294714298 7613585880077441363 n

        เมื่อวันที่ ๒๐ กรฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดงานปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่ให้แก่นักศึกษาใหม่ ทั้งจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โดยได้รับเกียรติจากดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยดร.มารียา เถาอินปาก ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทรวงษ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเช้าคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็๋นสิริมงคล จากนั้นประธานกล่าวเปิดงาน และคณาจารย์ทุกคนให้โอวาท ก่อนให้นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมฐานวิชาการจากคณาจารย์และรุ่นพี่ ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้องสานสัมพันธ์ภาคบันเทิง 

20264876 10207318291554219 2879615639036440645 n

20246346 10207318294074282 3736653525583063318 n

 

        ต่อด้วยวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสำคัญคือการบ่ายศรีสู่ขวัญให้แก่น้องใหม่ ภายใต้ธีมงานชุดไทยชุดท้องถิ่นอีสาน หลังจากเสร็จพิธีพราหมณ์มีแสดงรำสู่ขวัญของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และการผูกแขนอวยพรจากคณาจารย์ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นแบบท้องถิ่น 

20294164 10207318294474292 3451613902937011029 n

การสังสรรค์สานสัมพันธ์น้อง-พี่ในวันนั้นมีความสุข และปลาบปลื้มที่ได้น้องใหม่สมาชิกของสาขาภาษาไทยเพิ่มขึ้นจริงๆ ค่ะ