รับน้องใหม่คอมพิวเตอร์ศึกษา60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Typography

รับน้องคอมพิวเตอร์ศึกษา 60

 

งานรับน้องคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วัดศรีสว่าง เทพอรุณ  บ้านโพนไทร  ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย  วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ซึ่งเป็นประเพณีที่ ทำต่อกันมาหลายรุ่นแล้ว

20292962 10214192559108365 6392727672164981654 n