ปิดกิจกรรมรับน้องและมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ครั้งที่ 40.1

สาขาวิชาพลศึกษา
Typography

ปิดกิจกรรมรับน้องและมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ครั้งที่ 40.1

          จากที่ผ่านมาทางสาวิชาพลศึกษาได้ทำการรับน้องใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม - 19 กรกฏาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา สนามร่วมใจ สระว่ายน้ำ และสนามทุ่งขุ่มทองเพื่อจัดระบบระเบียบของน้องใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษาให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ รู้รักสามัคคี และเป็นแนวทางให้น้องใหม่ได้ปรับตัวและเรียนรู้ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม พัฒนาทักษะและสมรรถภาพของน้องใหม่ พิธีเทียนตอนรับน้องใหม่ และมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษาครั้งที่ 40.1 ประจำปีการศึกษา 2560

พัฒนาทักษะและสมรรถภาพของน้องใหม่

1501038794892 1501038789906 1501038791439

 

พิธีเทียนตอนรับน้องใหม่

20842132 739725099561002 7075587204378374566 n 20881959 739723916227787 1358189170424368186 n 20882104 739727619560750 364564749010983036 n

20882780 739725006227678 1859344291593140018 n 20915468 739724922894353 7619880736956395368 n 20882002 739723899561122 7455546207592253524 n

มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษาครั้งที่ 40.1 

20915485 1482976925094764 7023940273604905784 n 20915273 1483011755091281 3586506516342216408 n 20953067 1482974135095043 124664620622437872 n

20882122 1482987221760401 6632504932717567653 n 20953362 1482978255094631 31610044452022099 n  20841724 1483009265091530 2000028512885265577 n

20842199 1482997995092657 7496691759303994688 n 20842254 1482993785093078 2008290401526440040 n  20882543 1482992315093225 439302762004490456 n

20882655 1482983791760744 5595273750168806375 n  20953671 1482994585092998 79712726299824007 n  20953419 1483009935091463 7681595604847632156 n

20882526 1483008125091644 6985390592471317543 n  20952978 1483007571758366 8180238968970135383 n  20882632 1483005365091920 354031898434905851 n

20915283 1483008048424985 6450447984176956174 n  20953294 1483005855091871 2405549229987441007 n  20915283 1483008048424985 6450447984176956174 n

20882537 1483006931758430 6124639873661659157 n   20993878 1482992531759870 7661203796704522866 n