พิธีทำบุญตักบาตรและไหว้ครู สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาพลศึกษา
Typography

พิธีทำบุญตักบาตรและไหว้ครู สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

ด้วยสาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดงานทำบุญตักบาตรและไหว้ครูสาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 06 : 30  – 12 : 00  น. ณ โรงฝึกพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมการทำบุญและแสดงเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

 ภาพกิจกรรม