โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีววิทยา
Typography

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรม

20394516 831367947029790 1340507371 o

 

20400912 831367960363122 1601928024 n

 

20289575 831367963696455 624547486 n