ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 10

สาขาวิชาชีววิทยา
Typography

ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

 

ทางสาขาวิชาชีววิทยาได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชนชีววิทยาครั้งที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และ ให้บริการวิชาการ ทั้งทางด้านความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฮู อ. สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยกิจกรรมค่ายเยาวชนชีววิทยา เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว ครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรร. บ้านกุดฮู รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้บริจาคสิ่งของสมทบค่ายและร่วมกิจกรรมกับชาวค่ายในช่วงตอนเย็น

20294059 1676922082317935 1484152376989773419 n

ภาพกิจกรรม

 ร่วมสมทบทุนบริจาคสร้างวิหาร ณ วัดศรีชมภู ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

20228536 1670801366263340 6026907201478371591 n

 

กิจกรรมค่ายบริการวิชาการ รร.บ้านกุดฮู อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

20257925 1676921975651279 7304492882851999788 n

 

20292811 1676921875651289 8532714926776391004 n

 

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาให้กำลังใจและทำกิจกรรมร่วมกับชาวค่าย

20374397 1959859344028044 854773000090084010 n

 

20375666 1407450259323746 7687604626022133976 n

 

20258109 1407450299323742 8634602972410976647 n

 

บรรยากาศพ่อฮักแม่ฮัก ... อบอุ่นเสมอชาวค่าย

20374429 1678168502193293 6876923932248899399 n

 

20429642 1678168388859971 2940492600970436495 n

 

20375883 1678169062193237 2445018505733516484 n

 

20430123 1678168608859949 6983930729616709087 n

 

กิจกรรมทาสีผนังห้องเรียน จัดห้องสมุดให้เรียบร้อย สวยงาม

 

20265102 1678988772111266 8244179697564030029 n

 

20429607 1678988185444658 6746591214287519309 n

20431519 1678988235444653 6166281468470262936 n

20403517 1679004818776328 955821337 n

20375928 1678988362111307 4568165364926122477 n

20376199 1678988408777969 5099820720962068378 n

20264851 1678988655444611 1524519777463424713 n

20292714 1678988722111271 4178114160978853870 n

 

ฝ่ายอาหาร

 

20503784 1679229135420563 1038731634 n

 

กิจกรรมนันทนาการในยามค่ำคืน

 

20293049 1680408821969261 101149555528445013 n

20431262 1680408965302580 2420835649980594862 n

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

20374270 1681024151907728 8757875968360046422 n

 

20375791 1681024015241075 1470711848168662574 n

20431760 1681023928574417 2890995357479612603 n

20374810 1965091933504785 4443578665657417731 n

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ