สื่อคอมพิวเตอร์พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ข่าวกิจกรรม
Typography

สื่อคอมพิวเตอร์พัฒนาภาษาอังกฤษ การสืบค้นคำศัพท์ด้วยตนเอง 

สามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองตาม Link ด้านล่างนี้

https://dict.longdo.com/

https://dict.naver.com/linedict/

https://translate.google.co.th/m/translate?hl=th

application line dictionary สำหรับ สมาร์ทโฟน คลิกDownload