คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรม “ติวสอบTOEIC”

ข่าวกิจกรรม
Typography

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรม “ติวสอบTOEIC” สำหรับนักศึกษารหัส 56 – 57 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 18-19, 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ ประสบการณ์เป็นติวเตอร์ TOEIC, TOEFL etc. มากกว่า 20 ปี
>หลักสูตร 24 ชั่วโมง
>เจาะลึกแนวข้อสอบ
>ทดลองทำข้อสอบ
>มุ่งเป้าคะแนน 450-500 
ลงทะเบียนได้ที่
 คลิกลงทะเบียน