รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ข่าวกิจกรรม
Typography

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
สมัครก่อนวันเปิดอบรมในแต่ละรุ่น หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละ 50 คน 
*สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าสมัคร ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 23
*สำหรับผู้ไม่สะดวกในการมาสมัครด้วยตนเองสามารถฝากผู้อื่นมาสมัครแทนกันได้
*ตารางกำหนดการอบรมอยู่ในComment 
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่ 042-835229
26734336_2038946856363054_9027674483990030592_n.jpg

17523419_2038948626362877_2823426702252871218_n.jpg

 

26734152_2038948753029531_426440538650585815_n.jpg