ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 4 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง

ข่าวกิจกรรม
Typography

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา

Untitled1
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาบุคลากรที่สนใจ และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Exit-Exam หรือ TOEIC โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 500 คน/หลักสูตร หลักสูตรละ 12 ชั่วโมง นักศึกษาที่สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครใบสมัคร